Engrosmarkedet

I kraftmarkedet skilles det gjerne mellom engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet.

I engrosmarkedet foregår handelen mellom kraftprodusenter, tradere, kraftleverandører og en del kunder med stort forbruk. Handelen skjer enten på kraftmarkedets egen børs, som er organisert gjennom Nord-Pool ASA, eller bilateralt mellom aktørene.

I sluttbrukermarkedet omsettes elektrisk kraft som kunden kjøper til eget forbruk.